Tag Archives: benhvienphoi

HƯỞNG ỨNG NGÀY SỨC KHỎE THẾ GIỚI NĂM 2021

HƯỞNG ỨNG NGÀY SỨC KHỎE THẾ GIỚI NĂM 2021 Ngày Sức khoẻ Thế giới hay là Ngày Y tế Thế giới, viết tắt là WHD (World Health Day),dưới sự bảo trợ của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) từ 07/4/1950, nhằm lan tỏa thông tin và nhận thức về tầm quan trọng của sức […]

Gọi Ngay
Gọi ngay