I.LỜI GIỚI THIỆU

1. Tên bệnh viện: Bệnh viện Phổi Sơn La

2. Địa chỉ: Thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

3. Điện thoại: 0212 3843 333;

4. Email: benhvienphoisonla@gmail.com

Vị trí địa lý: Mai Sơn nằm trong toạ độ từ 20°52’30B đến 21°20’50B; từ 103°41’30 Đ đến 104°16′ Đ.

Phía bắc giáp huyện Thuận Châu, thành phố Sơn La và huyện Mường La. Phía đông giáp huyện Bắc Yên và huyện Yên Châu. Phía tây giáp huyện Sông Mã. Phía nam giáp tỉnh Huaphanh của Lào với đường biên giới dài 8 km.

Diện tịch và dân số: Mai Sơn rộng 1410,3 km² và có 112,8 nghìn người (dân số khu vực thành thị chiếm 8,4%). Có nhiều dân tộc cộng cư sinh sống (trong đó 6 dân tộc chủ yếu là người Thái (Việt Nam) chiếm 55,62%, người Kinh 30,53%, người Mông 7,42%, người Xinh Mun 3,23%, người Khơ Mú 2,49%; người Mường 0,65%).

Hành chính: Mai Sơn bao gồm 21 xã: Chiềng BanChiềng ChănChiềng ChungChiềng DongChiềng KheoChiềng LươngChiềng MaiChiềng MungChiềng NơiChiềng SungChiềng VeCò NòiHát LótMường BằngMường BonMường TranhNà BóNà ỚtPhiêng CằmPhiêng PằnTà Hộc và thị trấn Hát Lót.

Lịch sử: Sau năm 1954, huyện Mai Sơn có 17 xã: Chiềng Ban, Chiềng Chăn, Chiềng Chung, Chiềng Dong, Chiềng Kheo, Chiềng Lương, Chiềng Mai, Chiềng Mung, Chiềng Nơi, Chiềng Ve, Cò Nòi, Hát Lót, Mường Bon, Mường Sai, Mường Tranh, Phiêng Pằn, Tà Hộc.

Ngày 15 tháng 11 năm 1968, thành lập thị trấn nông trường Tô Hiệu.

Ngày 13 tháng 4 năm 1977, thành lập thị trấn Hát Lót là thị trấn huyện lỵ trên cơ sở tách ra từ xã Hát Lót.

Ngày 13 tháng 3 năm 1979, sáp nhập xã Mường Sai vào huyện Sông Mã; sáp nhập các xã Chiềng Sung và Mường Bằng của huyện Mường La vào huyện Mai Sơn.

Ngày 26 tháng 2 năm 1980, chuyển xã Chiềng Sung thành thị trấn nông trường Chiềng Sung.

Ngày 16 tháng 5 năm 1998, xã Phiêng Cằm được thành lập trên cơ sở 13.825,1 ha diện tích tự nhiên và 3.786 nhân khẩu của xã Chiềng Nơi; xã Nà Ớt được thành lập trên cơ sở 10.650 ha diện tích tự nhiên và 2.534 nhân khẩu của xã Phiêng Pằn.

Ngày 20 tháng 8 năm 1999, giải thể thị trấn nông trường Tô Hiệu, sáp nhập vào các xã Hát Lót, Chiềng Mung, Mường Bon, Cò Nòi và thị trấn Hát Lót; thành lập lại xã Chiềng Sung trên cơ sở giải thể thị trấn nông trường Chiềng Sung.

Ngày 17 tháng 4 năm 2008, xã Nà Bó được thành lập trên cơ sở điều chỉnh 2.812,68 ha diện tích tự nhiên và 3.815 nhân khẩu của xã Hát Lót; 3.569,45 ha diện tích tự nhiên và 2.508 nhân khẩu của xã Tà Hộc.

Giao Thông:  Mai Sơn có quốc lộ 6 và quốc lộ 4G đi qua, có sân bay Nà Sản, có cảng Tà Hộc trên sông Đà.

Kinh tế: Thu nhập bình quân đầu người hàng năm giai đoạn 2001-2006: 5,2 triệu đồng.

Mai Sơn có 4 cụm kinh tế chủ yếu: Cụm kinh tế quốc lộ 6 gồm 1 thị trấn và 6 xã; Cụm kinh tế vùng hồ Sông đà 3 xã; Cụm kinh tế quốc lộ 4G gồm 7 xã; Cụm kinh tế vùng cao biên giới 4 xã.