Giới thiệu khoa cận lâm sàng
 

KHOA CẬN LÂM SÀNG

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn chung của trưởng khoa và trưởng khoa xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

Khoa cận lâm sàng có tổng số 06 cán bộ: Trong đó có 01 đồng chí phó giám đốc phụ trách công tác chỉ đạo tuyến.

1.    Hoàng Hương Quỳnh

2.    Phạm Trung Dũng

3.    Lò Thị Hà

4.    Hoàng Thị Tuyết

5.    Lò Văn Liên

6.    Phạm Vũ Lộng

 

I. NHIỆM VỤ:

1. Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác xét nghiêm, chẩn đoán hình ảnh.

2. Tổ chức sắp xếp các buồng máy liên hoàn, hợp lí đáp ứng yêu cầu khám chuyên khoa.

3. Kiểm tra sát sao việc thực hiện kĩ thuật chiếu, chụp X-quang, siêu âm,… và duyệt kết quả chẩn đoán của các bác sĩ trong khoa, đảm bảo kết quả chính xác, đúng thời gian.

4. Đôn đốc kiểm tra việc sử dụng, bảo quản thiết bị, thực hiện các chế độ bảo hộ lao động pháp lệnh an toàn và kiểm soát bức xạ, kiểm tra liều kế của từng người trong khoa theo quy định.

5. Có trách nhiệm phối hợp các khoa lâm sàng tổ chức thực hiện các kĩ thuật đặc biệt theo đúng quy định.

7. Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa xét nghiệm.

8. Tổ chức tốt công tác lấy và nhận bệnh phẩm, công tác thường trực xét nghiệm cấp cứu và phòng chống dịch liên tục 24 giờ.

9. Định kỳ chuẩn thức các quy định kỹ thuật xét nghiệm để đảm bảo chính xác các xét nghiệm.

10. Liên hệ chặt chẽ với các khoa lâm sàng và các khoa cận lâm sàng thu nhận và xử lý các thông tin về chuyên môn kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng xét nghiệm.

11. Có kế hoạch mua các thiết bị xét nghiệm, các hóa chất, thuốc thử và các sinh phẩm để phục vụ cho công tác xét nghiệm.

12. Ký phiếu lĩnh hóa chất, sinh phẩm dụng cụ và nguyên vật liệu đáp ứng yêu cầu xét nghiệm.

13. Thực hiện công tác bảo quản chất lượng thuốc thử, công tác khử khuẩn, tẩy uế, tiêu độc xử lý các chất thải của khoa theo quy chế công tác xử lý chất thải và quy chế chống nhiễm khuẩn bệnh viện.

II. QUYỀN HẠN:

Có quyền hạn chung của trưởng khoa và trưởng khoa xét nghiệm.

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM