KHOA LAO PHỔI – LAO HIV – KHÁNG THUỐC
DEPARTMENT OF TB – TB HIV – DRUG RESISTANCE

I. Thông tin chung

Được thành lập cùng với Bệnh viện năm 1972  tiền thân với tên gọi  Khoa Lao phổi, nhiệm vụ điều trị, truyền thông phòng bệnh cho tất cả các bệnh lao phổi, và lao phổi kết hợp nhiều bệnh khác.

Năm 2019 kết hợp giữa hai khoa Lao phổi  và Lao HIV Kháng thuốc  để thành khoa Lao phổi- lao HIV kháng thuốc chuyên về tất cả các bệnh lao tại phổi, các bệnh nhân HIV và bệnh nhân Lao kháng thuốc.

Khoa Lao phổi và Lao HIV Kháng thuốc  với quy mô số giường kế hoạch 42 giường bệnh, thực kê 44 giường, phân bổ 11 buồng bệnh. Mặt bệnh điển hình: lao phổi, lao kháng đa thuốc, HIV các giai đoạn

II. Chức năng, nhiệm vụ

Tổ chức điều trị, tư vấn phòng bệnh cho người bệnh Lao phổi AFB Dương tính và âm tính, điều trị Lao kháng thuốc và các bệnh nhân HIV có lao và không có lao

Tham gia chỉ đạo tuyến, và nghiên cứu khoa học.

Có kế hoạch và thực hiện bảo vệ sức khỏe cho cán bộ nhân viên trong khoa.

III. Nhân sự

Khoa Lao phổi  và Lao HIV Kháng thuốc  là các đoàn viên công đoàn trong đó có 4 Bác sỹ và 6 Điều dưỡng ( Bác sỹ CKI có 1,  Bác sỹ 3,  Điều dưỡng Đại học 4, 2 Điều dưỡng Cao đẳng

Cơ sở vật chất: Khoa có 11 phòng bệnh/ tổng số 44  giường bệnh thực kê bao gồm:

IV. Khen thưởng

Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2012-2019
Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến hằng năm
Giấy khen của trưởng Ban điều hành CTCL quốc gia 2013-2014-2015-2018

Nhiều cá nhân được tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua và bằng khen của UBND tỉnh

V. Định hướng phát triển

Duy trì thường xuyên các hoạt động chuyên môn.

Phát huy thế mạnh của khoa trong công tác thực hiện và nghiên cứu ứng dụng nhiệm vụ chuyên môn, giữ vững vai trò của Lao phổi  và Lao HIV Kháng thuốc  trong chẩn đoán và điều bệnh nhân lao xác định và điều trị ca bệnh lao, HIV và lao kháng thuốc….
Nhiều đề tài nghiên cứu khoa học được đánh giá và đi vào thực tiễn.

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM