Bệnh viện Phổi Sơn La

Địa chỉ: Số 255, tiểu khu 17, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La Sơn La.
Điện thoại: (0212) 3843 333
Email: