Flip book element

Thông báo Mua sắm dung dịch khử khuẩn mức độ cao phục vụ nội soi phế quản ống mềm và VTYT phục vụ chuyên môn năm 2024

Mua sắm dung dịch khử khuẩn mức độ cao phục vụ nội soi phế quản ống mềm và VTYT phục vụ chuyên môn năm 2024

Danh mục:
Đọc tiếp

Nâng cao hiệu quả điều trị, phòng ngừa bệnh lao

Nâng cao hiệu quả điều trị, phòng ngừa bệnh lao

Danh mục:
Đọc tiếp

Chung tay đẩy lùi bệnh lao

Chung tay đẩy lùi bệnh lao

Những năm qua, công tác phòng, chống lao đã được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Ban Chỉ đạo chiến lược phòng, chống lao tỉnh, sự phối hợp tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, địa phương…,qua đó góp phần phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh lao, kịp thời điều trị cho người bệnh.

Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.